Log in
X

Company Name

DAUTI KOMERC SHPK

Phone Number

049/736-933

Company Place

Ferizaj

Agjent për shitje/referent për shitje

Agjent për shitje/referent për shitje

Information

Publish Date

15.03.2017

End Date

21.03.2017

Categories

Shitje

Job Places

Drenas | Komoran | Mitrovicë | Prishtinë | Skenderaj | Vushtrri

Job Description

Kompania “Dauti Komerc”sh.p.k me seli në Ferizaj me qëllim të plotësimit të vendeve të reja të punës shpall këtë :

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës:

  1. Agjent për shitje/referent për shitje (1 pozitë)

     Për Regjionin :Mitrovicë, Vushtrri , Podujevë , Skenderaj, Drenas , Komoran, Prishtinë.

Kushtet të cilat duhet përmbushur:

1. Diplomë universitare (3 ose 4 vjeçare) rekomandohen drejtimet (ekonomi e përgjithshme dhe menaxhment)

2. Njohja e gjuhës angleze është e preferuar

3. Njohuri lidhur me punën në kompjuter

4. Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit

5. Aftësitë larta organizative dhe ndërpersonale    

6. Patentë shoferi i kategorisë B.

7. Lista e notave gjate studimeve e obligueshme.

8.Përparësi kanë kandidatët të cilët jetojnë në Regjionin e Mitrovicës , Vushtrrisë dhe Prishtinës.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore mund tëdorëzohen në selinë e Kompanisë “Dauti Komerc”sh.p.k Ferizaj, Rruga magjistrale Ferizaj-Kacanik ,respektivisht fshati Gërlicë Komuna Ferizaj, çdo ditë pune përfshirë edhe ditën e shtunë edhe atë duke filluar nga ora 07:00 – 15.30 deri në afatin e fundit për aplikim si dhe ne email adresen info@dauti-kos.com

            Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kontakt tel: 049-736-933

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook