Log in
X

Company Name

Instituti KAF

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Vende te lira Pune (25)

Vende te lira Pune (25)

Information

Publish Date

08.03.2017

End Date

22.03.2017

Categories

Administratë | Arsim & Edukim | IT & Dizajn | Menaxher | Të tjera... | Pastrues | Marketing | Financa

Job Places

Prishtinë

Job Description

Instituti KAF, në kuadër të zgjerimit të vazhdueshëm është në kërkim të personave të gatshëm për të kontribuar në implementimin e ideve dhe projekteve të Institutit. Në përputhje me Statutin,
Rregulloren për Marrëdhënie Pune të Institutit KAF, si dhe Ligjit të Punës të Republikës së Kosovës
nr. 03-L-212 shpall:

K O N  K U R S

Për plotësimin e stafit të rregullt profesional dhe administrative për periudhën 2017/2018 në
këto pozita:

I. Për bashkëpunëtor profesional sipas angazhimit (honorar):

1. Ligjërues sipas angazhimit (4 pozita);
2. Asistent i ligjëruesit (4 pozita);
3. Hartues të testeve sipas angazhimit (5 pozita);
4. Vlerësues të testeve sipas angazhimit (5 pozita);

II. Për staf të rregullt:

5. Ligjërues i rregullt (1 pozitë - me orar të plotë);
6. Zyrtar i sigurimit të cilësisë dhe projekteve (1 pozitë - me orar të plotë);
7. Zyrtarë për Standarde Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit (1 pozitë - me orar të plotë)
8. Zyrtar për kordinim dhe marrëdhënie me publikun (1 pozitë - me orar të plotë)
9. Zyrtar për shërbime me studentë (1 pozitë - me orar të plotë)
10. Zyrtari i IT (1 pozitë - me orar të plotë)

III. Për staf gjysmë orari;

11. Punëtor teknik/Pastrues (1 pozitë – me gjysmë orari)

Si të aplikoni!

Së pari duhet plotësohet forma online e aplikimit: APLIKO ONLINE, ku duhet ngarkoni
dokumentacionin sipas udhëzimeve në vijim:

Për të kompletuar aplikimin në pozitat 1,2,3,4 dhe 5, ju duhet të bashkëngjitni:
Formularin e plotësuar (link ku mundet te shkarkohet)

  • CV
  • Letër Motivuese

Për të kompletuar aplikimin në pozitat 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11, ju duhet të bashkëngjitni:

  • CV
  • Letër Motivuese

Format tjera të aplikimit, dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar pas afatit nuk do të merret në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjete) ditë nga dita e publikimit në ueb sajtin e Institutit KAF Konkurs punësimi, respektivisht nga data 07.03.2017 deri me datën 22.03.2017.
Procedurat e mëtejme do të bëhen të njohura pas mbylljes së afatit për aplikim.

Sqarim:
Për çdo paqartësi ju, mundë të na kontaktoni përmes e-mailit: ikafinfo@gmail.com.

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook