Log in
X

Company Name

Beta Distribution Sh.p.k

Phone Number

+381(0)38 549 479

Company Place

Lipjan

Zevendes Menaxher i Marketit dhe Sektorist/e ne Market

Zevendes Menaxher i Marketit dhe Sektorist/e ne Market

Information

Publish Date

21.02.2017

End Date

21.03.2017

Contact Person

apliko@beta-ks.com

Categories

Të tjera...

Job Places

Kamenicë

Job Description

iPërshkrimi I Punës

Lokacioni: Roganë, Komuna e Kamenicës

Beta Sh.p.k shpall konkurs për 2 vende të lira të punës:

Zëvendës Menaxher i Marketit – (1 Vend Pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon Menaxherin e Marketit në menaxhimin, organizimin dhe siguron efikasitetin e tërë procesit vijues të punës në fushën e programit të caktuar të shitjës;
 • Perpilon planin e furnizimit me mall;
 • Kujdeset për organizimin e transportit të mallit për programin të cilin e menaxhon;
 • Verifikon afatin e mallit ne depo për programin që menaxhon;
 • Përcjellë balancën e domosdoshme mes dinamikës së furnizimeve-shitjës-stoqeve;
 • Paraqet raportin e punës në fund të cdo jave;

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare (Fusha e Ekonomisë apo Menaxhmentit është përparësi);
 • Përvojë pune në Market së paku 2-3 vite;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Aftësi për të asistuar Menaxherin e Marketit në menaxhimin dhe kontrollimin e shitjës së Marketit.
 • Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office);
 • Të posedojë Patent Shofer – Kategoria B;

Sektorist/e në Market – (3 Vende te Punes)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kominikues dhe përgjegjës ndaj klientit;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e sektorit;
 • Ndjekja dhe zbatimi i udhëzimeve të tregtimit në sektorin e tij/saj;
 • Organizimi i pozicionimit dhe paraqitjës së produkteve në sektorin e tij/saj;
 • Organizimi dhe propozimi i porosive për pergjegjësin e tij/saj;

Kualifikimet:

 • Diplome Universitare;
 • Aftësi të mira komunikuese
 • Eksperiencë pune së paku 1 vit në Market;
 • Eksperiencë pune në sherbim me klient;

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes e-mailit: apliko@beta-ks.com

Afati i aplikimit është deri me datën 21 Mars 2017 ora 17:00.

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kualifikimet do të kontaktohen.

 

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook