Log in
X

Company Name

EUROING sh.p.k

Phone Number

+381 (0)29 271 724

Company Place

Suharekë

Arkitekt,e, Ekonomist-ndihmës ne kontabilitet

Arkitekt,e, Ekonomist-ndihmës ne kontabilitet

Information

Publish Date

11.01.2017

End Date

29.01.2017

Categories

Arkitekturë | Ekonomi

Job Places

Prishtinë

Job Description

TITULLI I VENDIT TË PUNËS:                            Arkitekt,e–punësim

REFERENCA:                                                       EU1-/2017

VENDI I PUNËS:                                                 Prishtinë

NR. I POZITAVE:                                                1

RAPORTON TE:                                                 Drejtori

Euroing SHPK, shpall konkurs për arkitekt-e,

PËRGJEGJËSITË:

 • Kontrollon dhe punon e projektet, detajet te ofruara nga stafi.
 • Punon në mënyre ekipore
 • Përgatit paramasat dhe parallogarit.
 • Sigurohet të arrijë me sukses afatet e përcaktuara kohore
 • Detyra tjera të ngjajshme lidhur me zhvillim dhe raporte teknike të nevojshme për ekipin

KËRKESAT MINIMALE:

 • Diplomë të nivelit bachelor , master ( prioritare) në fusha relevante
 • Nohuri te Microsoft Word, Excel, Archicad, Autocad .
 • Të njohë gjuhën angleze- E Obligueshme
 • Të ketë aftësi të mira vet-organizative
 • Të ketë aftësi per punë ekipore dhe individuale
 • Të ketë aftësi të punoj ne dy apo më tepër projekte njëkohësisht
 • Patent Shofer kat-B-preferuar
 • Përkushtim dhe etikë në punë

SI TË APLIKONI:

CV-ne tuaj e dërgoni në: mefail.gashi@euroing-ks.com duke cekur pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët, gjithashtu, duhet të bëjnë edhe një përshkrim të shkurtër për veten e tyre në email.

Vetëm kandidatët të cilët do të përzgjedhen në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë.

Afati i fundit per aplikim është 29 Janar, 2017, në ora 16;00.

TITULLI I VENDIT TË PUNËS:                           Ekonomist-ndihmës ne kontabilitet–punësim

REFERENCA:                                                       EU2-/2017

VENDI I PUNËS:                                                 Prishtinë

NR. I POZITAVE:                                                1

RAPORTON TE:                                                 Drejtori

Euroing SHPK, shpall konkurs për Ekonomist, ndihmës ne kontabilitet.

PËRGJEGJËSITË:

 • Kontrollon dhe regjistron faturat hyrëse dhe dalese se bashku me kontabilistin.
 • Punon në mënyre ekipore
 • Përgatit kartelat per cdo bleres dhe bashkëpunetor, te ndihmojë ne pergaditjen e ofertave , Dosje te Tenderit.
 • Sigurohet të arrijë me sukses afatet e përcaktuara kohore
 • Detyra tjera të ngjajshme lidhur me zhvillim dhe raporte teknike të nevojshme për ekipin

KËRKESAT MINIMALE:

 • Diplomë të nivelit bachelor master (prioriatare)në fusha relevante
 • Nohuri te Microsoft Word, Excel, dhe programe te kontabilitetit.
 • Të njohë gjuhën angleze-Obligative
 • Të ketë aftësi të mira vet-organizative
 • Të ketë aftësi per punë ekipore dhe individuale
 • Të ketë aftësi të punoj ne dy apo më tepër projekte njëkohësisht
 • Patentë shofer kat-B
 • Përkushtim dhe etikë në punë

SI TË APLIKONI:

CV-ne tuaj e dërgoni në: mefail.gashi@euroing-ks.com duke cekur pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët, gjithashtu, duhet të bëjnë edhe një përshkrim të shkurtër për veten e tyre në email.

Vetëm kandidatët të cilët do të përzgjedhen në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë.

Afati i fundit per aplikim është 29 Janar, 2017, në ora 16;00

Expired

Advertising
Advertising
Facebook