Log in
X

Company Name

Super Viva

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit

Information

Publish Date

10.01.2017

End Date

24.01.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Së shpejti hapet njësia e re “SuperVIVA”
Lokacioni: Arbëri (ish Dragodan), PRISHTINË

Shpall konkurs:

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizimi dhe përgjegjësia  për mbarëvajtjen e punëve
 • Organzimi i stafit dhe delegimi i punëve
 • Kontrollimi i procesit të furnizimit, pranimit, merchendisingut, dhe shitjes
 • Përgatitja dhe përpunimi i raporteve ditore dhe mujore
 • Implementimi i ndryshimeve të kerkuara nga zyra qëndore
 • Kontrollimi i kualitetit
 • Kontrollimi i procesit të shërbimit dhe mikpritjes ndaj konsumatorëve

Furnizues/e_Përgjegjësitë kryesore:

 • Furnizimi  kuantitativ dhe kualitativ i mallërave të ndryshme për nevojat e njësisë punonjëse
 • Vendosja dhe kontrollimi i çmimeve
 • Implementimi dhe kontrollimi i merchendisingut
 • Organizimi i stafit për kategorin përkatëse
 • Mbikëqyrja e mallit nga pranimi deri tek kalkulimi, kontrollimi i afateve, përkujdesja për kthimin e mallit të skaduar ose të dëmtuar

Depoist_Përgjegjësitë kryesore:

 • Pranimi i mallërave ushqimore dhe jo ushqimore
 • Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
 • Skenimi i faturave për kalkulim
 • Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
 • Kontrollimi i daljeve, kthimeve tek furnitorët
 • Menaxhimi i palimit në depo

Arkatare_Përgjegjësitë kryesore:

 • Shitja e produkteve përmes arkës
 • Inkasimi  i parave në arkë për mallin e shitur, mbajtja e evidencës ditore të gjendjes së arkës,  dhe dorëzimi i parave  punonjësit përgjegjës
 • Sherbim dhe mikpritje ndaj konsumatoreve

Sektorist/e_Përgjegjësitë kryesore:

 • Vendosja e  çmimeve,vendosja e mallërave në rafte, mbajta e pastërtisë në sektoret përkatëse, evidentimi i afateve të produkteve, deklarimi i afateve, mirmbajta e merchendisigut
 • Shërbimi dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

  Pemëshitës_Përgjegjësitë kryesore:

Pastrimi, seleksionimi, renditja dhe shërbimi i klientëve më pemë dhe perimeve; si dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

Mirëmbajtës/e_Përgjegjësitë kryesore:

Pastrimi gjeneral i objektit; që përfshin pastrimin e dyshemeve me makinë thithëse, lustrimin e dyshemesë, larjen dhe dezinfektimin e tualeteve.

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com , ose personalisht në adresen: Migros Group, zona Industriale Fushë Kosovë deri më datën 20.01.2017, ora 16.00.

Vërejtje:
Tek subjekti te ceket POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook