Log in
X

Company Name

Infosoft Systems shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhiner I Sistemeve

Inxhiner I Sistemeve

Information

Publish Date

10.01.2017

End Date

15.01.2017

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Systemsshpk ne Prishtine, kerkon te rekrutoje:

Inxhiner I Sistemeve

DetyradhePergjegjesi:        

 • Te dizenjoje / krijoje specifikimet teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit
 • Te organizoje dhe zhvillojene teresi marredhenien teknike me kliente te caktuar enterprise ne bashkerendim me ekipin te shitjeve
 • Te perzgjedhe produkte qe plotesojne kerkesat tekniko-funksionale ne dokumenta RFI / RFP /
 • ToR te leshuara nga klienti
 • Te ideoje dhe perzgjedhe produkte enterprise ne bashkepunim me vendoret specifike
 • Te krijoje dhe perditesoje bazen e kontakteve homologe qe punojne per vendoret apo partneret strategjike
 • Te ofroj lëvrimine sherbimeve, te përpilon planin e detajuar të implementimit, në bashkëpunim me të gjitha palët që do të marrin pjesë në implementim.
 • Te ofroj mbeshtetje teknike per sistemet e IT’s, mirembajtje dhe perkrahje

Kërkesa për kandidatët:

 • Te kene perfunduar studimet e larta, ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike,
 • Elektronike apo te ngjashme me to
 • Minimalisht 2 vjet eksperience pune ne fushen e teknologjise
 • Te kete njohuri ne proceset e shitjes
 • Njohuri te avancuara ne Servera Storage – e preferueshme
 • Njohuri te mira ne sisteme te TI’s, perfshire platformat e Virtuale
 • Njohuri te mira ne Project Management dhe ITIL – e preferueshme
 • Te kene njohuri shume te mira te gjuhes angleze (shkrim dhe komunikim)
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi shume te mira komunikuese
 • Aftesi shume te mira analitike dhe sintetizuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com

Ju lutem specifikoni pozicionin per te cilin aplikoni.

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook