Log in
X

Company Name

Mozzart Ks

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i Ndërtimtarisë

Inxhinier i Ndërtimtarisë

Information

Publish Date

09.01.2017

End Date

23.01.2017

Categories

Inxhinier

Job Places

Të gjitha qytetet

Job Description

Inxhinier i ndërtimtarisë,  (Civil Engineer, Construction Engineer)

Emërtimi i vendit të punës: Drejtor Ekzekutiv
   
Përshkrimi i vendit të punës:
    
Vendi i kryerjës së punëve:  Në tërë Kosovën         

Gjuhët e huaja: Anglisht, Serbo-Kroatisht.
    
Kushtet:

Minimum 3 vjet përvojë pune në pozitat e ngjajshme.

 •   Njohja e punës me kompjuter
 •   Aftësi për organizim dhe udhëheqje të punëve në objekte/lokale    
 •   Njohja e mirë kompjuterike e (AutoCad, ArmCad)
 •   Aftësi të përpunimit dhe udhëheqjës së dokumentacioneve lidhur me projekte
 •   Aftësi e punëve organizative si dhe udhëheqjës së tyre
 •   Aplikuesi duhët të posedojë aftësi individuale të marrjës së vendimeve dhe aftësi menaxhimi.

Kushtet tjera: Aplikuesi duhët që para se të nënshkruajë kontratën të dorëzojë vërtetimin prej gjyqit të shtetit se nuk ka qenë I denuar dhe nuk është i ndjekur penalisht.

Aftësi të dëshiruara të cilat duhët ti ketë Inxhinieri i Ndërtimtarisë:

 •   Aftësi të komunikimit të mirë
 •   Aftësi negocijuse
 •   Aftësi të gjindshmërisë në hapësirë
 •   Njohje të programeve për përpunimin e vizatimeve
 •   Aftësi të marrjës së vendimeve individuale dhe vendimeve të shpejta
 •   Aftësi për punë ekipore
 •   Posedim të patent shoferit me kategori B.
 •   Njohje të gjuhës Angleze
 •   E preferuar është njohja e ndonje gjuhe tjetër të huaj.

Vërejtje: Marëdhënja e punës arrihët për kohë të caktuar dhe me periudhe të domosdoshme provuese prej 6 (Gjashtë) muajsh. Aplikimet me biografi të shkurtë CV të dorëzohen në adresën me mbishkrimin "Punësim  Mozzart ks": në e-mailin: mozzartks@gmail.com më së largu deri me  23.01.2017, në ora 17:00.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook