Log in
X

Company Name

Agrimatco Kosovo L.L.C

Phone Number

044694777

Company Place

Prishtinë

Agronom

Agronom

Information

Publish Date

29.12.2016

End Date

12.01.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Konkurs

Pozita: Agronom
Kompania ndërkombëtare e distribuimit të inputeve bujqësore Agrimatco Kosovo L.L.C me seli qendrore ne Prishtinë, shpall pozit te re pune per Agronom.

Kandidati për këte vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

  • Të ketë diplom universitare, në lëmin e agronomisë (minimum BSc.);
  • Të ketë njohuri në prodhimtarin bimore, mbrojtjen e bimeve dhe të ushqyerit e bimëve.
  • Të kete aftesi te mira ne marketingun për inputet bujqesore.
  • Preferohen kandidatet me eksperience pune ne terren dhe ne kompani tregetare.
  • Preferohen kandidatet me njohuri te mira te gjuhes angleze dhe Microsoft Office.
  • Të jetë i mirëorganizuar dhe me aftesi te mira komunikimi.
  • Të zotrojë leje drejtimit të automjetit.

Detyrat dhe përgjegjësit:

  • Këshilla profesionale;
  • Shitjen e inputeve bujqësore;
  • Monitorimin dhe zgjerimin e rrjetit të shitjes;

Të gjithë kandidatët, janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre dhe letren motivuese deri në daten 12.01.2017 në adresën: agrimatco.kosovo@agrimatco-eu.com
Kontakti: 044-694-777 & 045-376-725

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook