Log in
X

Jobs

FTESË PËR OFERTË

7 dite te mbetura

Social Advisor

13 dite te mbetura

Office manager

4 dite te mbetura

Communication Officer

4 dite te mbetura

Local Legal Expert

10 dite te mbetura

National Legal Officer

10 dite te mbetura

Programme Officer

7 dite te mbetura

Specialist logjistike

11 dite te mbetura

Depoist

6 dite te mbetura

Chief of Mission

4 dite te mbetura

KIMIST/E

3 dite te mbetura

TEKNIK I PAISJEVE

5 dite te mbetura

Pozitë e karrierës

4 dite te mbetura

Punëtor në Auto Larje

2 dite te mbetura

National Legal Officer

10 dite te mbetura

Anëtar Ekipi (Ferizaj)

3 dite te mbetura
Advertising
Advertising