business

Administrator/e i/e Dëmeve

 • star Publikuar: 30-01-2023
 • star Skaduar: 03-02-2023
Kompani Kompania e Sigurimeve EUROSIG Sh.A.
Kategori Administratë
Numri i pozitave 1

K O N K U R S P U N E

Nëse jeni në kërkim të një pune dinamike dhe interaktive, në një ekip të personave të suksesshëm dhe në një mjedis stimulues të punës, Kompania e Sigurimeve “EUROSIG” Sh.A., fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në vendin e punës:

Administrator/e i/e Dëmeve

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pret palët për paraqitjen e dëmeve;
 • Përpilon marrëveshjet e dëmeve deri në limitin e përcaktuar;
 • Vendos të dhenat e dëmeve të raportuara në programe;
 • Përpilon dhe dërgon njoftimet per palët;
 • Shërbimet ndaj palëve qoftë në zyren e pranimit te dëmeve apo përmes telefonit, dhënia e informatave të përgjithshme lidhur me kërkesat e parashtruara;
 • Plotëson/mirëmban librat e dëmeve;
 • Kontrollimi, regjistrimi dhe procesimi i lëndëve në dosje;
 • Pranimi për plotësim dokumentacioni ose Ankesat;
 • Kryen edhe punë të tjera te nevojshme në kuadër të punëve të Departamentit të Dëmeve.

Kualifikimi dhe përvoja

 • Preferohet diplomë universitare;
 • Preferohet së paku dy (2) vite përvojë pune në punë administrative;
 • Vetinicues, i gatshëm për të marrë përgjegjësi;
 • Shkathtësi komunikuese, organizative;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi dhe njohuri të punës në grup;
 • Aftësi e menaxhimit të punës nën presion;
 • Njohja e gjuhës angleze ka përparësi.

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar, të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lart, mund të konkurojnë duke dërguar CV-në përmes e-mail adresës: hr@eurosig-ks.com (duke cekur në subjekt pozitën e punës për të cilën aplikoni) ose përmes rrjetit social Linkedin.

Vendi i punës: Prishtinë

Data e fundit për aplikim: 03.02.2023, ora 16:00

Kandidatët që përzgjedhen në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023