Job
  • Kompani: ALBED Furniture
  • Lokacioni i punës: Prishtinë
  • Publikuar: 13-09-2022
  • Data e përfundimit: 12-10-2022
  • Kategori: Shitje

Arkitekte (4), Shitëse (4), Matës në teren (2), Mirëmbajtëse (2), Sigurim i objektit (1)

ALBED Salloni i mobiljeve.

PRISHTINË

Me rastin e hapjes së pikës së 3-të Albed shpallim këtë konkurs për punë.

K O N K U R S

  1. Arkitekte (4) vende
  2. Shitëse (4) vende
  3. Matje në teren (2) vende
  4. Mirëmbajtëse (2) vende
  5. Sigurim i objektit (1) vend

Të interesuarit për detyrat dhe përgjegjësitë ju lutem dërgoni email në cilën pozitë jeni të interesuar ose në numrin e telefonit 045504773 për më shumë detaje.

Të interesuarit paraqiten në showroom Prishtinë rruga Rrafshi i Kosovës (Cagllavicë) ose në numrin e kontaktit: 045 504 773

Linku për lokacion: https://goo.gl/maps/Y3a9hb5NGEqX21aZ8

Cv mund të dergoni në email adresën: info@albed.org

Konkursi mbetet I hapur 30 ditë nga data e publikimit.