business

Njoftim për Furnizim me Mamografi digjitale T-23/2022

 • star Publikuar: 18-11-2022
 • star Skaduar: 01-12-2022
Kompani Islamic Relief Kosova
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

Islamic Relief Kosova

Njoftim për Furnizim me Mamografi digjitale

Data e përgatitjes së njoftimit: 18/11/2022

T- 23/2022

Detajet për kontakt:

Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagja Katër Llullat
Qyteti: PrishtinëKodi postar: 10000Vendi: Prishtinë
Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit - IR Kosova

Telefoni: 038/232-431

Mobil:+383(0)44-239-349

Email: procurement@ir-rks.org

Përshkrimi

Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 20 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.

Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar është edhe projekti ku ka për qëllim furnizimin me mamografi digjitale. Islamic Relief Kosova do të bëjë implementimin e projektit ne bashkëpunim me Komunën e Gjilanit, përkatësisht me drejtorinë e shëndetësisë.

Implementimi i projektit/furnizimit do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova. Karakteristikat e këtij njoftimi për furnizimin janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Data e dorëzimit te mamografisë është 40 dite nga nënshkrimi i kontratës.

Dokumentacioni që kërkohet të bashkëngjitet dosjes se tenderit:

Dokumentacioni ligjor Lloji
1.Certifikate e Biznesit Kopje
2.Certifikata e TVSH-sëKopje
3.Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do ti përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga ky tender E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania
4.Reference e implementimit te ndonjë projekti te ngjashëmE vulosur dhe e nënshkruar nga kompania bashkëpunuese
5.Garancion 24 muaj
6.Licencë valide si dëshmi për shitjen e pajisjeve shëndetësoreKopje
6.TVSH – “Faturimi do te behet pa TVSH, duke shënuar në faturë referencën e nenit 33, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH” nga vendimi shpjegues publik nr 04/20160.00

# Specifikacioni

Technical Specification No. Item Specification 1 X-ray Generator 1.1 Generator Type High Frequency Inverter 80kHz 1.2 Input Power Single Phase 220VAC, 50/60Hz 1.3 Radiographic Ratings Large Focal Point 20-35kV/10-510mAs Small Focal Point 20-35kV/10-100mAs 1.4 Power Rating 6.2kW 2 X-ray Tube 2.1 Model China LR01 2.2 Focal Spot Size Dual Focus 0.2 / 0.4mm 2.3 Target Material Molybdenum (Mo) 2.4 Port Material Beryllium (Be) 2.5 High-speed Anode Drive 2800rpm 2.6 Target Angle 12° 2.7 Anode Heat Storage 80kJ(110kHU) 2.8 Anode Cooling Air Cooling 2.9 Filtration Mo(0.03mm) 3 Radiographic Stand 3.1 U-arm Vertical Movement 590mm 3.2 Rotations Deg +90°~-90° 3.3 SID 650mm 3.4 Compressor The compressor is automatically released after the exposure is completed 3.5 Compressor Max. Pressure 200N 3.6 Compressor Max. Travel 156mm No. Item Specification 4 Detector 4.1 Detector Material Amorphous Silicon 4.2 Effective Coverage Of Detector 24cm×30cm 4.3 Pixel Matrix 2816×3528 4.4 Limit Of Spatial Resolution 6.0Lp/mm 4.5 DQE Value @4 Lp/mm:≥35% 4.6 Dynamic Range 14bit Digital Output 4.7 Pixel Size 85μm 4.8 Output Ethernet 4.9 Working Condition 10℃-40℃ 4.10 Storage Environment -10℃-50℃ 5 Image Acquisition Workstation Hardware 5.1 CPU Intel Core Duo 3.0GHz 5.2 Hardware ≥1T high Speed Hardware 5.3 Memory ≥8G 5.4 Display Card ≥2G 5.5 High Brightness High-contrast LCD 1920*1080Pixel Resolution 5.6 Network interface Worklist DICOM3.0 Transmission 100/1000 Gigabit Ethernet 5.7 Software Imaging Software Package DMOC V1.

# Montimi i paisjeve do te behet nga kompania fituese e tenderit.

Kuotimi financiar:

Specifikacioni i çmimit per mamografinë digjitale
Nr.PërshkrimiNjesiaSasiaÇmimi/ Njesi pa TVSH Total pa TVSH
1.Mamografi digjitale copë 1
Total €

Vërejtje: Ofertat tuaja me dokumentacionin e tenderit duhet ti dërgoni me në një zarf të mbyllur me titull “Oferta për furnizim me mamografi digjitale, Komuna e Gjilanit’’ - Islamic Relief Kosova - duke i sjell ato në rrugën Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.

Islamic Relief Kosova – ka zero tolerance ndaj cdo thyerje te procedurave si me poshtë:

 • Politikat kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit.
 • Kodi i Sjelljes.
 • Respektimi dhe mbrojtja e grupeve Vulnerable (përfituesve) te IRK-se.

Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më datë: 01/12/2022 në ora 15:00. Çdo ofertë e cila vjen pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimit.

Nënshkrimi:_______________

Shpalljet e fundit

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Kontabilist/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 15-02-2023

PUNËTORË PËR MONTIMIN E RRETHOJAVE NG...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 01-03-2023

Poziv za prijavu - Obuka mekih veštin...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Thirrje për aplikim – Trajnim për aft...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Graphic Design Intern

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 28-02-2023

Menaxher/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Asistent/e të shitjes

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023