Job
  • Kompani: NELT LLC
  • Lokacioni i punës: Lipjan
  • Publikuar: 21-09-2022
  • Data e përfundimit: 12-10-2022
  • Kategori: Transport

4 SHOFER – Kategoria C

NELT sh.p.k shpall konkurs për pozitën:

Lokacioni: Lipjan

4 SHOFER – Kategoria C

Detyra dhe Përgjegjësitë:

  • Përgjegjës për transportin dhe drejtimin e kamionit, si dhe për bartjen e mallit;

Kualifikimet e kërkuara:

  • Kandidatët duhët të kenë të përfunduar shkollën e mesme.
  • Të ketë përvojë pune si shofer i kamionit apo kombit;
  • Të jenë të pajisur me patentë shofer të Kategorisë C,C1 apo D;
  • Të ketë njohuri të rrugëve të Kosovës.

__________________________________________________________________

Si të Aplikoni

NELT sh.p.k është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsideratë për punësim.

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes e-mailit: apliko@nelt.com . Afati i aplikimit është deri me datën 12 Tetor 2022 ora 17:00.