business

Asistent/e të shitjes dhe Depoist

 • star Publikuar: 24-05-2023
 • star Skadon: 11-06-2023
Kompani Terranova
Kategori Shitje
Numri i pozitave 2
Vendi i punës Prishtinë
Shikime 6512


ASISTENT/E TË SHITJES

Detyrat dhe përgjegjegjësitë:

 • Mirëpret dhe shërben klientët;
 • Udhëzon klientët dhe jep sugjerime dhe informata rreth produkteve;
 • Shitja e produkteve dhe prezantimi i ofertave;
 • Rregullimi, mirëmbajtja dhe pozicionimi i produkteve sipas standardeve të brendit;
 • Sigurohet që çmimet dhe alarmet e produkteve të jetë të vendosura në produkte, etj.

Kualifkimet e kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë të shkollës së mesme;
 • Përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme, është përparësi;
 • Të jetë energjik, të ketë vetë iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe me orar fleksibil.- Të ketë njohuri bazike të gjuhës angleze, etj.

DEPOIST

Përshkrimi i detyravetë punës:

 • Bën pranimin e mallit nga depo qëndrore, përkatësisht ngarkon-shkarkon mallin sipas udhëzimeve të brendit;
 • Mallin e pranuar/shkarkuar, e kontrollon nga sasia, cilësia,dëmtimi i mallit dhe informonMenaxherin në rast të ndonjë parregullësie;
 • Skenon barkodet e produkteve dhe i teston a janë në sistem, nëse nuk janë, është i obliguar të njoftojë menaxhmentin që të bëhen përmirësimet e duhura dhe të mos e pranojë atë mall.
 • Përgjegjës për strukturimin dhe kategorizimin e mallit në depo sipas standardeve të përcaktuara, njëkohësisht i përmbahet rregullores së sigurisë në depo;
 • Pas pranimit të mallit bën seleksionimin e mallit për ekspozim në dyqan dhe mallit që do të vendoset në depo;
 • Vendos mallin në hapësirat/raftet e duhura në depo sipas specifikave të mallit, në mënyrë fizike apo me makineri adekuate;
 • Mbanë dhe jep përgjegjësi për mallin e pranuar në depo dhe mallin e liruar/shkarkuar nga depo (malli që dërgohet në dyqan)

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë e shkollë së mesme, preferohet diplomë universitare;
 • Njohuri bazë të gjuhës angleze, MS Office, njohuri në programe të shitjes;
 • Shkathtësi numerike, shkathtësi komunikuese, energjik dhe pro aktiv;
 • Aftësi fizike;
 • Shkathtësi të punës në grup;
 • I kujdesshëm ndaj detajeve.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgoni CV dhe dokumente mbështetëse në e-mail adresën: hr@bucajretail.com deri më datë 11/06/2023.

JU LUTEMI CEKENI NË TITULL POZITËN PËR TË CILËN APLIKONI

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023