business

MENAXHER/E – DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE KONTABILITETIT

 • star Publikuar: 12-05-2023
 • star Skadon: 09-06-2023
Kompani Beta Group
Kategori Financa dhe Sigurime
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Lipjan
Shikime 15826

POZITA: MENAXHER/MENAXHERE – DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE KONTABILITETIT

VENDI: LIPJAN

Beta Group është kompani e specializuar në fushën e tregtisë me shumicë dhe shpërndarjës të mallrave të berzës, ushqimore dhe jo-ushqimore, si Sheqer, Miell, Vaj, Oriz, Fasule dhe ato jo-ushqimore, profile të ndryshme të hekurit ndërtues.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Mbikëqyr të gjitha operacionet financiare të kompanisë, duke përfshirë kontabilitetin, raportimin financiar, buxhetimin, parashikimin dhe analizën.
 • Zhvillon dhe zbaton strategji dhe plane financiare për të mbështetur qëllimet e rritjes dhe përfitimit të kompanisë.
 • Menaxhon rrjedhjën e parasë dhe kapitalin qarkullues të kompanisë për të siguruar likuiditet adekuat dhe përdorim optimal të burimeve financiare.
 • Monitorimi i inventarit, kontrolli i llogarive të pagueshme/arkëtueshme, menaxhimi i listës së pagave, krijimi i listave të pagesave dhe analizimi i variacioneve të të ardhurave dhe shpenzimeve.
 • Përgjegjës për identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve financiare që mund të ndikojnë në operacionet, performancën financiare ose reputacionin e kompanisë.
 • Siguron analiza financiare dhe rekomandime për të mbështetur vendimmarrjen nga CEO dhe Bordi i Drejtorëve.
 • Menaxhon marrëdhëniet me palët e jashtme, duke përfshirë investitorët, huadhënësit, auditorët dhe partnerët e tjerë financiarë.
 • Siguron pajtueshmërinë me të gjitha rregulloret dhe ligjet përkatëse financiare.
 • Përgjegjës/e për të menaxhuar dhe motivuar ekipin e Departamentit të Financave.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë Bachelor në kontabilitet, financa ose fusha të ngjashme; preferohet MBA.
 • 5+ vite përvojë progresive në menaxhimin financiar, mundësisht në një kompani tregtare me shumicë dhe shpërndarje ose industri të ngjashme;
 • Aftësi të forta drejtuese dhe komunikuese, me aftësi për të frymëzuar dhe motivuar një ekip.
 • Mendësia strategjike dhe aftësia për të menduar në mënyrë krijuese për të zgjidhur sfidat komplekse financiare.
 • Aftësi të forta analitike, me përvojë në modelimin dhe analizën financiare.
 • Përvojë me softuer kontabël si Navision ose ekuivalent.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike të të dhënave.
 • Gjuha Angleze rrjedhshëm (folur dhe shkruar rrjedhshëm).
 • Aftësi kompjuterike (Word, Excel, PowerPoint, Internet Browser).
 • Leje Drejtimi, Kategoria B.

Beta Group është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsideratë punësimi. Ju njoftojmë se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë, ju lutemi të shkruajnë pozicionin e punës për të cilin po aplikoni, në “Subject Line”, të emërtoni CV-në tuaj në formatin e mëposhtëm (Emri Mbiemër – CV).
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në e tyre në e-mail: apliko@beta-ks.com

Afati i aplikimit është deri më 09 Qershor 2023 në orën 17:00.

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023