Job

Punëtore femra në prodhim, Punëtorë meshkuj në prodhim

LIRI COMPANY L.L.C

KONKURS PËR VENDE TË LIRA PUNE •

  • Punëtore femra në prodhim
  • Punëtorë meshkuj në prodhim

Ne ofrojmē:

  • Stabilitet në punë
  • Sigurim për aksidente në punë
  • Ushqim dhe transport

Si kusht fillestar për aplikim është që aplikuesit të jenë me vendbanim në qytetin e Prizrenit

Mund të aplikoni duke derguar CV tuaj, përmes email adresës: info@liriprizren.com, ose në numrin e telefonit 045/757-017, po ashtu mund të paraqiteni edhe personalisht në zyret tona, të cilat gjenden në Prizren në rrugen "Agim Shala" Nr, 16., (te tranziti ri) ku do t'i nénshtroheni një interviste të shkurtër dhe do të plotësoni aplikacionin e punës. 

(Përparësi kanë kandidatët të cilet kanë përvojë punë në pozitën përkatëse).

Konkursi eshte I hapur nga 13.09.2022- 30.09.2022