business

Menaxher i shitjes

 • star Publikuar: 27-09-2022
 • star Skaduar: 15-10-2022
Kompani Virtual Era
Kategori Shitje
Numri i pozitave 1

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM PUNËS:

Menaxheri i shitjes është përgjegjës për të menaxhuar procesin e shitjes midis kompanisë edhe Klientëve të saj. Për realizimin e këtij objektivi përdor me kujdes njohuritë për produktet që tregton kompania dhe është përgjegjës për menaxhimin e procesit të shitjes gjatë gjithë ciklit, prej mundësisë deri në përfundimin e kontratës. MSH kryen detyrat e postit bazuar në procedurat, instruksionet dhe rregulloret e kompanisë.

KËRKESAT:

 • Diplomë Universitare – Inxhineri në shkenca kompjuterike, apo relevante
 • Te paktën 3 vjet eksperiencë në sektorin e teknologjisë apo në shitje
 • Njohuri e mirë e produkteve IT – e detyrueshme
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore:

 • Zhvillimi i një marrëdhënie të besuese midis klientëve dhe kompanisë
 • Zgjidhja e çështjeve dhe ankesave kryesore të klientit
 • Parashikimi i ndryshimeve dhe përmirësimeve kryesore të klienteve
 • Menaxhimi i komunikimit midis klientëve kryesorë dhe ekipeve të brendshme
 • Planifikimi strategjik për të përmirësuar rezultatet e klientit
 • Negocimi i kontratave me klientin
 • Plotësimi i të gjitha nevojave dhe rezultateve të klientit sipas afateve kohore të propozuara
 • Analizimi i të dhënave të klientit për të siguruar menaxhimin e marrëdhënieve me klientët
 • Kujdesi për klientët egzistues dhe sjellja e klientëve të rinj
 • I/e organizuar dhe orientuar drejt targeteve
 • Vetë-motivues
 • Aftësi të shkëlqyera të marrëdhënieve ndërpersonale
 • Kuptim të thellë I kërkesave të klientëve klientëve
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi verbal dhe me shkrim; duhet të jetë një dëgjues, një prezantues i mire etj
 • Aftësi të forta negociuese

Për të aplikuar për këtë pozitë pune, ju lutem dergoni CV- in në e-mail adresën: , deri me datën hr@virtualera.net 15.10.2022

Shpalljet e fundit

Software Engineer - Java (Mid/Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

Software Engineer - .NET (Mid/Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

Quality Assurance Engineer – Manual/A...

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

SCRUM Master

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

Talent Acquisition Specialist

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

Technical Lead – Java (Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

IT Product Owner

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022

Software Engineer – Angular/AngularJS...

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022