business

Drejtor i Burimeve Njerëzore

 • star Publikuar: 01-02-2023
 • star Skaduar: 15-02-2023
Kompani Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a - KEK
Kategori Burime Njerëzore
Numri i pozitave 1

Aplikacionet e plotesuara, CV-ja dhe deshmite relevante (certifikata e fakultetit/masterit, deshmite e pervojes se punes menaxheriale dhe asaj ne fushen relevante) dergohen ne adresen recruitment@kek-energy.com

Për informata të mëtejme/shkarkim te shpalljes dhe formularit për aplikim, ju lutem klikoni linkun: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023