Job
 • Kompani: Oberal LLC
 • Lokacioni i punës: Prishtinë
 • Publikuar: 10-09-2022
 • Data e përfundimit: 30-09-2022
 • Kategori: Depo

Punonjës në Depo, Vozitës Kategoria B

Kompania Oberal LLC  shpall konkurs për pozitat: 

Punonjës në Depo, Vozitës Kategoria B 

 1. Punonjës në Depo

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen Shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
 • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
 • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
 • Ngarkon furgonët me mall sipas orarit për ngarkim;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj. 

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndërrimet eventuale.
 1. Vozitës – Me kategori B 

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave të mallit;
 • Bën transportin e mallit prej depos deri tek blerësi;
 • Mban evidencë të rregullt financiare për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në teren;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit; 

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Të kenë të kryer shkollën e mesme;
 • Të kenë i gatshëm për pune ekipore;
 • Të ketë patentë shofer valide të kategorisë B
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 11/08/2022 deri me 25/08/2022.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV-në në e-mail adresën: hr@oberal.comose mund të vini të zyre dhe të plotësoni aplikacionin për punësimju lutem që tek subjekti ta cekni poziten te cilen po aplikoni

Kandidatet të cilat i plotësojnë kushtet e lartcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi mbetet i hapur nga data 10.09.2022 deri më 30.09.2022