business

Termat e Referencës: Trajnim për “Qasjen e të Huajve në Aftësim Profesional dhe Punësim”

 • star Publikuar: 13-01-2023
 • star Skaduar: 03-02-2023
Kompani Caritas Switzerland Country Office for Kosovo
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

Kompanive të interesuara u kërkohet të dorëzojnë një kopje elektronike të shprehjes së interesimit/propozimit deri më 3 Shkurt 2023 me subjektin REF: “Udhëzuesit për Qasjen e të Huajve në Aftësim Profesional dhe Punësim” tek lsekiraqa@caritas.ch

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023