Job
  • Kompani: KEDS Energy
  • Lokacioni i punës: Mitrovicë, Pejë, Deçan, Fushë Kosovë, Gjakovë, Prishtinë
  • Publikuar: 17-09-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: Inxhinieri

TEKNIK I ELEKTROTEKNIKËS

Vende të lira të punës 

KEDS shpall konkurs për vende të lira të punës në pozitën:

• TEKNIK I ELEKTROTEKNIKËS

Lokacioni: Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë & Obiliq, Ferizaj, Shtërpcë, Skenderaj, Mitrovicë, Klinë, Deçan, Suharekë, Gjakovë, Rahovec, Malishevë, Kamenicë

Afati i fundit për aplikim është 30-09-2022

Të gjithë kandidatët e kualifikuar mund të aplikojnë në këtë link:

https://careers.keds-energy.com/#/activeJobDetails/102

#konkurs #pune #kosove #teknik #elektroteknike