Job
  • Kompani: KEDS Energy
  • Lokacioni i punës: Gjakovë, Gjilan, Prishtinë
  • Publikuar: 17-09-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: Inxhinieri

OPERATOR I MAKINAVE SPECIALE

Vende të lira të punës 

#KEDS shpall konkurs për vende të lira të punës në pozitën:

• OPERATOR I MAKINAVE SPECIALE

Lokacioni: Prishtinë, Gjakovë, Gjilan

Afati i fundit për aplikim është 30-09-2022

Të gjithë kandidatët e kualifikuar mund të aplikojnë në këtë link:

https://careers.keds-energy.com/...

#konkurs #pune #prishtine #gjakove #gjilan