Job
 • Kompani: Biokom L.L.C.
 • Lokacioni i punës: Prishtinë
 • Publikuar: 13-09-2022
 • Data e përfundimit: 28-09-2022
 • Kategori: Shitje

MENAXHER I SHITJEVE

Kompania Biokom L.L.C Prishtinë është pjesë e Biokom Group, e pranishme në tregun e Kosovës që nga tetori i vitit 2013 e cila është një nga kompanitë lider në fushën e shitjes së produkteve të destinuara për industrinë ushqimore, mjekësi, veterinari, hoteleri dhe restorante.

Biokom në nivel grupi është i pranishëm në shumë vende, gjë që mundëson një hap përpara në ndjekjen e tendencave botërore në fushën e: teknologjisë ushqimore, bioteknologjisë, mjekësisë veterinare dhe mjekësisë.

Biokom punëson staf shumë të motivuar dhe të kualifikuar, me përvojë të veçantë në fushën e shpërndarjes së tyre profesionale, të cilët me vetëmohim përdorin njohuritë e tyre për të gjetur zgjidhjet e duhura ideale për nevojat e klientëve. Si rezultat i zhvillimit të vazhdueshëm, na duhet:

                                  MENAXHER I SHITJEVE

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve të para-shitjes dhe shitjes
 • Zhvillimi i tregut dhe mbajtja e kontakteve me klientët ekzistues
 • Negocimi dhe lidhja e kontratave dhe shitjeve me klientët
 • Analiza e nevojave dhe potencialeve të tregut dhe ndërmarrja e aktiviteteve të përshtatshme në terren.
 • Komunikimi telefonik me klientët
 • Organizimi I udhëtimeve si edhe organizimi dhe mbajtja e takimeve
 • Respektimi dhe përmbushja e qëllimeve të përcaktuara, në përputhje me strategjinë e kompanisë
 • Aplikimi i produkteve dhe teknologjive të reja në treg

Kualifikimet e nevojshme:

 • Arsimi i lartë
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze - do të konsiderohet përparësi
 • Njohuri të gjuhës serbe-boshnjake 
 • Aftësi të shkëlqyera kompjuterike
 • Posedimi i detyrueshëm i pantentë shoferit të kategorisë B - shofer aktiv 
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe organizative
 • Vetëiniciativë, ambicie, besnikëri dhe konfidencialitet.

Cfarë ne ofrojmë:

 • Të punoni në projekte dhe aktivitete interesante ndërkombëtare në baza ditore
 • Pjesë e një kulture dinamike pune
 • Rritja e vazhdueshme nënkupton ekzistencën e shumë mundësive për zhvillim
 • Atmosferë pune pozitive, dinamike dhe motivuese
 • Mundësi për formim profesional dhe arsimor brenda dhe jashtë vendit

Vendi i Punës: Prishtinë

Dërgoni CV-në tuaj në macedonia@biokom-trend.com në gjuhën maqedone ose angleze