Job
  • Kompani: KEDS Energy
  • Lokacioni i punës: Pejë, Prizren
  • Publikuar: 17-09-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: Inxhinieri

SALDUES

Vende të lira të punës 

#KEDS shpall konkurs për vende të lira të punës në pozitën:

• SALDUES

Lokacioni: Peje, Prizren

Afati i fundit për aplikim është 30-09-2022

Të gjithë kandidatët e kualifikuar mund të aplikojnë në këtë link:

https://careers.keds-energy.com/...

#konkurs #pune