Job
  • Kompani: Apikos
  • Lokacioni i punës: Peja
  • Publikuar: 29-08-2022
  • Data e përfundimit: 27-09-2022
  • Kategori: Prodhimtari

Agjent/e e shitjes (orari i plotë)

Apikos si kompani është regjistruar në vitin 2003, mirëpo fillet e sajë i ka shumë më heret. Ajo ekzistonte që nga viti 1990 mirëpo me emrin “BLETA”. Përveç kësaj kompania Apikos duke parë kërkesat dhe trendin e zhvillimit për produktet BIO dhe natyrale në tërë botën, ndërmorri një hap të guximshëm në zhvillimin e përpunimit të produkteve bletare me bimët mjekuese, ku fillon zhvillimin në dy segmente: në atë të kozmetikës dhe parafarmacisë (suplementet dietike).

 APIKOS SH.P.K shpall konkurs për poziten :

Agjent/e të shitjes (3)

Profili i Punës:

  • Të promovojë produktet e kompanisë në zonën përkatëse; 
  • Të zhvillojë dhe mbajë marrdhënie të ngushta me klientet;
  • Të sigurojë një mbulim total të zonës për të cilën është përgjegjës;
  • Të raportojë në mënyrë periodike mbi ecurinë e produkteve. 

Aftësitë dhe kualifikimet:

1.      Së paku diplomë të shkollës së mesme

2.      Eksperienca të mëparshme në këtë fushë dhe referencat përbëjnë avantazh 

3.      Aftësi të shkelqyera komunikuese dhe bindëse

4.      Aftësi shumë të mira për të punuar në grup

5.      Patent shofer për kategorinë B

 Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në e tyre në adresën e e-mailit: info@apikos-ks.com

 Nr kontaktit: +383 49 403 903

 Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.