Job
 • Kompani: Fivestar Fitness
 • Lokacioni i punës: Prishtinë
 • Publikuar: 12-09-2022
 • Data e përfundimit: 30-09-2022
 • Kategori: Sport

Mirëmbajtës/e (10)

KONKURS PËR PUNË

Fivestar Fitness me seli në Prishtinë shpall konkurs pune:

Pozita: Mirëmbajtës/e - 10 Punëtorë/e

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Pastrimi i të gjitha hapësirave, mirëmbajtja e paisjeve të Fitnesit dhe të sigurohet që të gjitha zonat të jenë të pastërta
 • Kontrollimi i rregullt i të gjitha hapësirave duke përdorur vetë-iniciativë për të caktuar prioritetet për punët më urgjente
 • Të sigurohet që çdo gabim, mungesë në furnizim apo defekt i paisjeve të indetifikohet dhe të raportohet tek menaxhmenti
 • Përkushtim dhe kujdes ndaj stafit dhe klientëve
 • Detyra tjera të deleguara nga menaxhmenti

Kërkesat:

 • Të ketë shkathtësi të mira fizike
 • Të ketë njohuri të punës
 • Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur, në punë ekipore si dhe në ambient dinamik

Çka ofrojmë?

 • Kontratë të punës sipas Ligjit të Punës. 
 • Ambient profesional dhe motivues.

Të gjithë të interesuarit mund të na kontaktojnë përmes numrit të Telefonit: +383 45 555 888 ose Email në info@fivestarfitness.eu

Rruga Pashko Vasa 2-1, 10000 Prishtina, Kosova

+383 45 555 888| info@fivestarfitness.eu