Job
 • Kompani: ROYAL Sh.p.k
 • Lokacioni i punës: Prishtinë
 • Publikuar: 14-09-2022
 • Data e përfundimit: 30-09-2022
 • Kategori: Të tjera

Teknik/Mjeshtër

Qendra Tregtare “Royal Mall”

Konkurs Pune

Pozita: Teknik / Mjeshtër

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Rregullimi/ndërrimi i dritave, kabllove elektrike/elektronik, siguresave etj. 
 • Leximi i njësorëve Elektrik në baza mujore,
 • Rregullimi/ndërrimi i sifonave, gypave të ujit etj. 
 • Mirëmbajtja e objektit në aspekt mjeshtrie,
 • Pastrimi i ujëmbledhësve rreth objektit,
 • Monitorimin e përgjithshëm të Qendrës,
 • Kontrollimi, mirëmbajtja dhe rregullimi i Klimatizimit

Kualifikimet:

 • Diplomë të shkollës së mesme,
 • Etikë të mirë të punës,
 • Të ketë precizitet dhe diciplinë në realizimin e punëve,
 • Aftësi të mira të komunikimit
 • Të jetë i gatshëm për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë,
 • Të jete i aftë të punojë në grup dhe punë individuale,

Specifikat:

 • Kërkohet person me orar fleksibil (pasdite dhe paradite).
 • Paga 400 Euro Neto

Dokumentet e kërkuara:

 • CV-ja;
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale (nëse ka);
 • Dokumenti nën hetime nga Gjykata përkatëse dhe nga Policia e Republikës së Kosovës;

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online në e-mail adresë: fatos.royalmall@gmail.com

Konkursi skadon me 30.09.2022.

Në Subjekt të shënohet pozita Teknik / Mjeshtër.