Për Elba Technologies

Ne jemi një kompani moderne e transformimit dixhital të bazuar në inteligjencë artificiale, që ofron produkte, shërbime dhe zgjidhje për kompani ndërkombëtare

Pozitat e biznesit

Skaduar

Software Engineer - Java (Mid/Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

Software Engineer - .NET (Mid/Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

Quality Assurance Engineer – Manual/A...

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

SCRUM Master

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

Talent Acquisition Specialist

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

Technical Lead – Java (Senior)

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

IT Product Owner

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022
Skaduar

Software Engineer – Angular/AngularJS...

 • Publikuar: 28-11-2022
 • Skaduar: 28-12-2022