Job
  • Kompani: Best Western Hotel Galla
  • Adresa: Ariport Prishtina Road

Për Best Western Hotel Galla

Hoteli i parë ndërkombëtar në Kosovë, me vendndodhje rreth 800 m nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

The first international hotel in Kosovo, located around 800 m from Prishtina International Airport, and at the heart of Kosovo

 

Pozitat e biznesit

Titull Statusi
Nuk është gjetë asgjë