Job

Qëllimet e karrierës: si t'i arrijmë ato?

Në fillimin e vitit të ri, shumë njerëz marrin vendime për vitin e ri që po vjen - ndoshta një nga tuajat ishte arritja e qëllimeve tuaja të karrierës këtë vit? Apo ndoshta sapo keni marrë një ide për të ripërcaktuar rrugën tuaj të karrierës? Ne zbulojmë praktikat më të mira për përcaktimin dhe arritjen e qëllimeve të karrierës.

Cilat janë qëllimet e zhvillimit të karrierës?

Qëllimet e zhvillimit të karrierës janë ato qëllime që përmirësojnë më tej ose ato zhvillojnë aftësitë tuaja dhe rrisin motivimin tuaj. Individët që janë vërtet të suksesshëm në punën e tyre pranojnë se shpesh kombinojnë interesat e tyre personale me aftësitë ose qëllimet e punës. Qëllimet e zhvillimit të karrierës do ta bëjnë punën tuaj aktuale (ose) më të lehtë në planin afatgjatë, sepse bazuar në atë që keni mësuar, do të bëheni edhe më të shpejtë dhe më produktivë. Duke vendosur objektiva që ju lejojnë të rriteni profesionalisht ose të zhvilloheni, ju gjithashtu i tregoni shefit tuaj se e merrni seriozisht punën tuaj dhe do të dëshironit vërtet të shkëlqeni në të.

Hapi i parë në këtë është padyshim vendosja e qëllimeve. Por cilat duhet të jenë synimet për zhvillimin e karrierës? Për lehtësinë tuaj, më poshtë janë disa shembuj të synimeve të tilla që mund t'ju ndihmojnë të zhvilloni karrierën tuaj profesionale.

Arsimim shtesë

Ju mund të merrni pjesë në një seminar, të bëni një provim profesional, të përmirësoni njohuritë tuaja për administrimin... Mundësitë janë të pafundme. Vazhdimi i arsimimit të mëtejshëm do të përmirësojë aftësitë tuaja aktuale dhe mund të hapë derën për diçka të re - një promovim, një punë tjetër apo edhe një karrierë të re.

Mësoni se si funksionojnë departamentet e tjera

Njohja me funksionimin e departamenteve të ndryshme brenda kompanisë ku jeni i punësuar mund t'ju ndihmojë të kontribuoni edhe më shumë në përparimin e saj. Pasi të "studoni" se si roli juaj ndikon në performancën e departamenteve të ndryshme, mund të ndryshoni zakonet tuaja të punës për të përmirësuar performancën e një departamenti tjetër. Kështu, një nga qëllimet tuaja të deklaruara të zhvillimit të karrierës mund të jetë vëzhgimi i një departamenti specifik që punon me ekipin tuaj. Pas vetëm disa orësh vëzhgimi, idetë se çfarë dhe si mund të ndryshohet për mirë me siguri do të vijnë si një bast.

Kërkoni “feedback”

Marrja e komenteve nga shefat, kolegët, anëtarët e ekipit, ish-kolegët, shokët e klasës, etj. është një mënyrë e mirë për të përcaktuar se si të tjerët ju perceptojnë. Nëse po përpiqeni tashmë të jeni një anëtar i vlefshëm i ekipit, është e dobishme të merrni njohuri nga ata që vëzhgojnë punën tuaj. Në këtë mënyrë, ju mund t'i jepni vetes reagime konstruktive që do t'ju ndihmojnë të identifikoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta dhe të përcaktoni se cilat aftësi duhet të zhvillohen.

Përpiquni të masni performancën tuaj

Duket krejtësisht e pamundur, por në realitet nuk është kështu. Metrikat e performancës janë të dhëna që tregojnë se sa efektiv jeni në kryerjen e punës suaj. Një shembull mund të jetë se sa shpesh përfundoni dhe dorëzoni një projekt brenda afatit të caktuar. Ju mund të matni qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata. Nëse filloni të gjurmoni dhe matni performancën tuaj, do të zbuloni shpejt se si po përmirësoheni gjatë vitit.

Zhvilloni aftësitë tuaja të komunikimit

Dhënia dhe marrja e informacionit të qartë rrit efikasitetin e punës. Mendoni se si mund të përmirësoni aftësitë tuaja të komunikimit me shkrim, ndërpersonale dhe verbal. Nëse dëshironi të përmirësoni aftësitë tuaja të komunikimit verbal, mbani një kurs mbi të folurit publik. Komunikimi me shkrim është një tjetër synim jashtëzakonisht i rëndësishëm i zhvillimit profesional. Përpara se të dërgoni një email, lexoni atë përsëri ose kërkoni një koleg që ta korrigjojë atë. Sigurohuni që teksti që dërgoni të jetë i qartë, pa gabime gramatikore, gabime shtypi dhe të jetë konciz.

Bëhu një anëtar cilësor i ekipit

Puna në mënyrë efektive në një ekip i tregon mbikëqyrësit tuaj se ata mund të mbështeten tek ju. Nëse jeni aktualisht i përfshirë në një ekip projekti, merrni iniciativën dhe organizoni takime për të diskutuar ecurinë e projektit aktual. Në takime, dëgjoni me kujdes të gjithë anëtarët e ekipit dhe më pas thoni mendimin tuaj. Marrja në konsideratë e ideve të secilit mund të rrisë bashkëpunimin në ekip gjatë një projekti në grup.

Vazhdo në hap me kohën

Bëhuni vullnetar për të mësuar se si të përdorni teknologjitë e reja. Është e rëndësishme të qëndroni të përditësuar me lajmet që kanë lidhje me punën tuaj. Mësimi se si të përdorni softuer ose programe të reja që lidhen me fushën tuaj të punës tregon se jeni gati të përqafoni teknologjinë e re dhe të rrisni produktivitetin. Ju gjithashtu mund të mësoni rreth teknologjisë së re që mund të jetë një ndihmë e madhe për ekipin ose mbikëqyrësin tuaj.

Siç është përmendur tashmë, përcaktimi i qëllimeve të karrierës ndikon në përmirësimin e kompetencave tuaja aktuale. Kush e di se ku mund t'ju çojë rritja juaj profesionale dhe aftësitë e fituara rishtazi - ndoshta drejt një promovimi, një ndryshimi të punës apo edhe një profesioni të ri. Nëse asgjë tjetër, vendosja e qëllimeve që janë të arritshme për ju brenda një periudhe të caktuar kohore është një nxitje e mirë për të punuar edhe më shumë, për të ruajtur entuziazmin tuaj të punës dhe për t'u zhvilluar si personalisht ashtu edhe profesionalisht.