Job

Kur duhet të luajnë rol Burimet Njerzore si ndërmjetës?

Kur Burimet Njerzore duhet të ndërhyjë për të ndërmjetësuar konfliktin në vendin e punës – dhe hapat që menaxherët e burimeve njerëzore mund të marrin për të zgjidhur çështjet në mënyrë efektive.

1. Nëse punonjësit mund ta zgjidhin vetë konfliktin: Ka shumë situata në të cilat BNJ nuk kanë nevojë të përfshihen. Nëse punonjësit ndihen rehat duke diskutuar çështjet me njëri-tjetrin dhe ata mund të gjejnë një zgjidhje lejojini ata të zgjidhin vetë konfliktin. Nëse një menaxher ndihet i sigurt në trajtimin e çështjeve duke qëndruar gjithashtu neutral, kjo mund të funksionojë.

2. Kur BNJ duhet të ndërmjetësojë konfliktin: BNJ mund të jetë një burim i dobishëm në konflikt. Për shembull, nëse një menaxher nuk është i sigurt se çfarë të bëjë ose një punonjës ka probleme me menaxherin e tij, atëhere BNJ mund të jenë një palë e tretë neutrale që ndihmon në gjetjen e një zgjidhjeje. Parimi udhëzues është nëse punonjësit ndihen më rehat duke kërkuar nga BNJ për të ndihmuar, ai opsion duhet të jetë i disponueshëm për ta.

3. Pse adresimi i çështjeve të konfliktit në vendin e punës: Lejimi i konfliktit të zgjasë dëmton vendin tuaj të punës. Punonjësit në konflikt dhe ata që ndërveprojnë me ta preken të gjithë në një mënyrë ose në një tjetër. Kjo ul moralin, shkakton qarkullim dhe i bënë punonjësit të humbasin respektin për udhëheqjen e tyre. Është e rëndësishme t'ju tregojmë se i vlerësoni punonjësit duke u ofruar atyre një mjedis të shëndetshëm pune.

Hapat që menaxherët e burimeve njerëzore mund të ndërmarrin për të ndërmjetësuar: Çdo situatë është e ndryshme, por këta hapa të përgjithshëm mund t'ju ndihmojnë të ndërhyni mirë në konflikt si ndërmjetës.

1. Sigurohuni që të dyja palët të jenë të gatshme të takohen dhe të jenë të hapura për të dëgjuar nga pala tjetër në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje.

2. Sigurohuni që mund të qëndroni neutral gjatë gjithë procesit në mënyrë që të dyja palët të mund të besojnë se ana e tyre do të merret seriozisht.

3. Konsideroni të keni një takim kokë më kokë me secilin punonjës përpara një diskutimi në grup. Inkurajoni punonjësit të japin shembuj specifikë që kontribuan në konflikt për të ndihmuar në identifikimin e çështjes rrënjësore.

4. Bëni një takim në grup. Filloni duke vendosur pritshmëri, më pas lejoni secilës palë të ndajë këndvështrimin e tyre. Më pas, drejtojini ata drejt një zgjidhjeje që të dyja palët mendojnë se do të funksionojë.

5. Takohuni me të dyja palët në muajin e ardhshëm për të parë nëse zgjidhja po funksionon ose nëse keni nevojë të ndryshoni diçka.