Job

Kontabilist vs. Firma e Kontabilitetit

Ndërrmarrjet e vogla kanë mundësi të ndryshme në dispozicion të tyre kur bëhet fjalë për kryerjen e detyrave të kontabilitetit. Përveç menaxhimit të vetë funksionit të kontabilitetit, sipërmarrësit mund të zgjedhin të bashkëpunojnë me një kontabilist me përvojë për të trajtuar çështjet financiare, të punësojnë një ekip kontabël për të mbikëqyrur funksionet financiare ose të kontraktojnë me një firmë shërbimesh kontabël të palëve të treta. Të shkosh me një kontabilist ose një firmë kontabël secila mbart avantazhe dhe disavantazhe të dallueshme që duhen marrë parasysh përpara se të merrni një vendim përfundimtar.

Punësimi i Kontabilistëve

Kontabilistët me përvojë mund të specializohen në një fushë të caktuar të kontabilitetit, si përpunimi i listës së pagave, llogaritë e pagueshme/arkëtueshme ose taksat. Bizneset e mëdha mund të largohen me punësimin e nëpunësve të kontabilitetit të nivelit fillestar dhe t'u mësojnë atyre koncepte të avancuara ndërsa përparojnë në karrierën e tyre, por bizneset e vogla pothuajse gjithmonë kërkojnë kontabilistë me shumë përvojë, të cilëve mund t'u besohet të menaxhojnë vetë detyrat komplekse financiare, duke raportuar te pronarët e kompanive në një bazë të rregullt.

Një avantazh i veçantë i punësimit të kontabilistëve tuaj me përvojë është këshilla e vazhdueshme e biznesit dhe financiare që vijnë me paketën. Pronarët e bizneseve të vogla mund të punojnë drejtpërdrejt me kontabilistët e tyre për të zhvilluar strategji financiare afatgjata për të maksimizuar përfitueshmërinë përfundimtare.

Firmat e Kontabilitetit

Firmat e kontabilitetit janë ofrues shërbimesh të specializuara të drejtuara nga kontabilistë me përvojë që u shërbejnë klientëve të biznesit ose konsumatorëve. Ashtu si individët, firmat e kontabilitetit mund të zgjedhin të specializohen në fusha të ndryshme të kontabilitetit, si fillimi i biznesit ose likuidimi. Firmat e kontabilitetit gjithashtu mund të zgjedhin t'i fokusojnë shërbimet e tyre në një vend specifik tregu, siç janë bizneset e vogla ose korporatat.

Avantazhi i përdorimit të një firme kontabiliteti është kostot e reduktuara që vijnë nga besimi te profesionistët me efikasitet të lartë dhe mbajtja e listave të pagave të ulëta. Megjithatë, disavantazhi i kësaj strategjie vjen në formën e mungesës së kontrollit mbi proceset e kontabilitetit.

Ekziston një lidhje midis kontabilistëve individual dhe kompanive të shërbimeve të kontabilitetit. Shumica e firmave kontabiliste themelohen dhe menaxhohen nga kontabilistë që fitojnë vite përvojë pune në korporata, biznese të vogla, organizata jofitimprurëse dhe mjedise qeveritare. Ndërsa kontabilistët fitojnë përvojë në një sërë funksionesh, disa e kuptojnë se ata mund të bëjnë shumë më mirë financiarisht duke dalë vetë dhe duke ofruar një zgjidhje të jashtme për klientët e tyre.

Së fundi, zgjedhja mbetet te kompanitë dhe organizatat, a do punësojnë kontabilist, apo do kontraktojnë kompani me shërbime kontabiliteti. E rëndësishmja është që shërbimet e kontabilitetit për nevojat e kompanisë të kryhen në kohë e të arrihet qëllimi I çdo firme; maksimizimi I profitit dhe minimizimi i humbjes.