Job

Empatia në vendin e punës

Vitet e fundit, empatia është bërë një nga aftësitë më të vlerësuara në vendin e punës. Me ndihmën e empatiisë, mund të ndërtoni një marrëdhënie më të mirë me kolegët dhe klientët, do t'ju ndihmojë të përmirësoni aftësitë tuaja komunikuese dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, do të krijoni edhe një atmosferë pozitive në punë.

Çfarë është empatia?

Empatia është aftësia e një individi për të empatizuar me dikë tjetër dhe për të kuptuar ndjenjat dhe përvojat e tyre. Të qenit empatik ndaj dikujt ju lejon të kuptoni këndvështrimin e tij për një çështje të caktuar, duke forcuar gjithashtu aftësinë tuaj për t'u lidhur me të tjerët dhe për të zgjeruar botëkuptimin tuaj. Empatia ju bën të vetëdijshëm se veprimet tuaja kanë një ndikim tek të tjerët – gjë që mund të çojë në biseda më produktive, veçanërisht kur punoni me njerëz me prejardhje dhe mentalitete të ndryshme.

Përse është e rëndësishme empatia në vendin e punës?

Çdo person ka vlerat, kulturën, prejardhjen dhe pikëpamjet e veta që e bëjnë atë unik. Ju mund të përdorni aftësinë tuaj për të empatizuar dhe kuptuar të tjerët në avantazhin tuaj kur punoni në ekipe ose kolektive të ndryshme pune. Më poshtë janë renditur disa nga përfitimet e empatisë në punë.

1. Përmirësimi i komunikimit

Nëse jeni të aftë për empati, do ta përshtatni stilin tuaj të komunikimit shumë më mirë (dhe më lehtë) me personin ose grupin me të cilin po komunikoni. Rregulloni tonin e zërit ose gjuhën e trupit tuaj për të qenë sa më i përshtatshëm për rrethanat aktuale (performanca juaj është e ndryshme kur jeni duke bërë një prezantim para të gjithë ekipit sesa kur jeni duke folur me eprorin tuaj).

2. Forcimi i marrëdhënieve të punës

Duke treguar dhembshuri do t'ju bëjë një anëtar dhe bashkëpunëtor më të mirë të ekipit. Për të ndërtuar një marrëdhënie cilësore dhe për të nxitur besimin me kolegët tuaj, së pari përpiquni të kuptoni prejardhjen dhe mënyrën e tyre të të menduarit. Kur kolegët ndajnë idetë e tyre me ju, dëgjoni në mënyrë aktive dhe jepini fjalë inkurajuese.

3. Rritja e shitjeve dhe mundësive për investime

Empatia në vendin e punës mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë motivimet e klientëve, investitorëve dhe aksionarëve. Kur zgjedhin kompanitë, investitorët motivohen nga faktorë të ndryshëm. Gërmoni thellë dhe hulumtoni investitorët tuaj të mundshëm, zbuloni se cili është sfondi i tyre profesional - mund të gjeni ngjashmëri që ndani. Ndërsa flisni me ta, përqendrohuni në njohuritë dhe përvojën e tyre të përbashkët, pasi kjo mund të ndikojë në vendimin e tyre.

Shembull: prioriteti i investitorit tuaj të ri është familja, që do të thotë gjithçka për të, kështu që kjo është vlera e tij numër 1. Dhe kompania juaj është e certifikuar si një “Family Friendly Company”, e cila është sigurisht një pikënisje e mirë për të filluar bisedën.

Të njëjtat taktika kërkimore dhe metoda negocimi zbatohen edhe kur nënshkruhen kontrata me klientë të rinj ose përditësohen kontratat e vjetra me ato aktuale. Zbuloni se çfarë është e rëndësishme për ta, në mënyrë që të përqendroni punën tuaj në nevojat e tyre. Identifikoni sfidat e mundshme me të cilat përballet biznesi i tyre dhe përpiquni t'u ofroni atyre zgjidhje.

4. Përmirësimi i shërbimit ndaj klientit

Empatia mund t'ju ndihmojë të përmirësoni shërbimin duke parashikuar dëshirat dhe nevojat e klientëve. Kur një klient ju telefonon me një problem të veçantë, ata ndoshta janë të frustruar dhe duan që ju t'i dëgjoni. Lejimi i tyre t'ju tregojë të gjitha detajet përpara se të përgjigjeni, tregon se e vlerësoni reagimin e tyre. Klientët dhe kolegët që ndihen të vlerësuar do të jenë më të hapur ndaj sugjerimeve tuaja.

Nëse dhembshuria ju shkakton dhimbje koke, më poshtë janë disa këshilla se si të jeni më empatikë ose si të përmirësoni aftësitë tuaja empatike në vendin e punës.

DËGJIMI AKTIV

Një ushtrim i mirë për trajnimin e empatisë është dëgjimi aktiv; është dëgjimi i folësit me qëllimin për të kuptuar pyetjen ose kërkesën e tij para se të mendoni për një përgjigje. Kjo strategji ju lejon të përqendroheni vetëm në nevojat e folësit dhe të kuptoni plotësisht ndjenjat dhe këndvështrimin e tij.

NDIHMONI KOLEGËT TUAJ

Empatia gjithashtu mund t'ju ndihmojë të kuptoni dhe zgjidhni sfidat me të cilat përballen kolegët tuaj gjatë ngarkesave të shtuara të punës ose çështjeve private. Ju mund të praktikoni empatinë duke ofruar ndihmën tuaj për kolegët tuaj - në çfarëdo mënyre që ata kanë nevojë. Ky gjest i tregon pjesës tjetër të ekipit tuaj se jeni të përkushtuar për të siguruar suksesin e këtij ekipi dhe se do t'i ndihmoni ata të arrijnë qëllimet e tyre të përbashkëta.

PROVONI TË KUPTONI EDHE ANËN TJETËR

Nëse ekipi juaj ndeshet me konflikt ndërpersonal, përpiquni ta përdorni diskutimin në mënyrë sa më produktive që të jetë e mundur. Mundohuni të shihni dhe kuptoni rrethanat nga këndvështrime të tjera. Nëse i shihni gjërat nga ana tjetër, do ta keni më të lehtë të ndjeni empati me kolegët tuaj. Dhe sapo të kuptoni ndjenjat e ekipit tuaj, mund të jeni më në gjendje t'u përgjigjeni atyre.

Duke empatizuar në vendin e punës, ju tregoni respekt për kolegët tuaj dhe tregoni se kujdeseni - për dallim nga ndjekja vetëm e rregullave apo rregulloreve. Me një stil udhëheqjeje empatike, ju mund t'i bëni të gjithë punonjësit të ndihen sikur janë pjesë e një ekipi dhe si rezultat, të rrisni produktivitetin, moralin dhe besnikërinë.