Register
X

Log in
X

Company Name

PRO LIFE PHARMA shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Information

Publish Date

06.10.2017

End Date

15.10.2017

Categories

Menaxher | Marketing

Job Places

Prishtinë

Job Description

PRO LIFE PHARAM sh.p.k., një kompani e re në tregun farmaceutik, në fazën e zhvillimit do të punësojë një Menaxher/e Marketingu

Menaxher/e Marketingu

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për aktivitetet dhe buxhetin e marketingut, në mënyrë që të përmbushë rezultatet biznesore
 • Krijon strategji për produktet, platformat medicinale në marketing, në mënyrë që të implementojë dhe të promovojë produktet e reja dhe ekzistuese
 • Krijimi dhe kontrollimi i aplikimit të planeve të platformave të marketingut për produktet e reja dhe ato kyçe ekzistuese
 • Përgjegjës për planifikimin dhe mbikqyerjen profesionale të eventeve të korporatës
 • Përgjegjës për organizimin dhe pregatitjen e materialeve promovuese
 • Komunikimi me furnizuesit, pregatitja dhe procesimi i porosive, kalkulimeve, ndryshimit të çmimeve, planeve dhe menaxhimi i sasisë së mallit
 • Kontakti me klientët, krijimi i kalkulimeve dalëse, zgjidhja e kthimeve nga klientët

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Medicinë, Stomatologji, Farmaci ose Ekonomi
 • Ekzperiencë në marketing – minimum 2 vjet
 • Të ketë njohuri me tregun farmaceutik dhe ligjet e pergjithshme të Kosovës
 • Aftësi të shkëlqyeshme në gjuhën Angleze
 • Patent shofer (Kategoria B)

Nëse mendoni se jeni person competent për këtë pozitë, dërgoni CV-në në e-mal adresën: contact_ks@prolifepharma.al

CV-të duhet të dërgohen vetëm në Anglisht, të tjerat nuk mirren parasyshë

Aplikimi është i hapur deri në datën: 15.10.2017
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook