Register
X

Log in
X

Company Name

PRO LIFE PHARMA shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher i çështjeve rregullative, PhV

Menaxher i çështjeve rregullative, PhV

Information

Publish Date

06.10.2017

End Date

15.10.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

PRO LIFE PHARAM sh.p.k., një kompani e re në tregun farmaceutik, në fazën e zhvillimit do të punësojë një Menaxher i çështjeve rregullative, PhV.

Menaxher i çështjeve rregullative, PhV.


Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Respekton çështjet rregullative të përgjithshme në Kosovë, BE dhe në vendet fqinje
  • Pregatitë dhe aplikon dokumetet për regjistim, ri-regjistrim dhe dokumente të ndryshme
  • Pregatitë përmbajtjen për dukjen e brendshme dhe të jashtme të produktit
  • Vlerësimin preliminarë për aplikimin e regjistrimit, ri-regjistrimit dhe variacioneve
  • Pregatitja e kontratave për çështjet rregullative
  • Raportimi it ë gjitha aktiviteteve të çështjeve rregullative tek punëdhënësi dhe prodhuesi

Kualifikimet e kërkuara:

  • Farmacist i licensuar
  • Eksperiencë në çështjet rregullative – minimum 2 vjet
  • Aftësi të shkëlqyeshme në gjuhën Angleze
  • Patent shofer (Kategoria B)

Nëse mendoni se jeni person competent për këtë pozitë, dërgoni CV-në në e-mal adresën: contact_ks@prolifepharma.al
CV-të duhet të dërgohen vetëm në Anglisht, të tjerat nuk mirren parasyshë

Aplikimi është i hapur deri në datën: 15.10.2017

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook