Register
X

Log in
X

Company Name

ITD Prishtinë sh.p.k.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Network Product Manager

Network Product Manager

Information

Publish Date

29.09.2017

End Date

12.10.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

ITD Prishtine shpk, kerkon te rekrutoje:

 Network Product Manager

Detyra dhe Pergjegjesi:        

- Njeh gamën e produkteve te rrjetës te prodhuesve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarde dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësitë për upgrade.

- Njeh produktet konkurrente ne treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre. Krahason specifikat teknike, çmimet etj, me produktet tona.

- Mban mardhenie me furnitoret ne nivelin e percaktuar te komunikimit.

- Bashkepunon me furnitoret ne perzgjedhjen e produkteve ne funksion te zgjidhjes se ofruar te klienteve.

- Te dizejnoj/ krijoje zgjidhje teknike per projekte me kliente enterprise sips nevojave dhe kerkesave te biznesit. Krijon mardhenie me kliente.

- Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.

- Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij jashtë vendit.

- Njeh te gjitha veglat e ofruara (partner portals, configurator tools,special prices, order managment) nga furnitoret e paisjeve per te krijuar oferte te kompletuar teknike dhe financaire.

- Njeh politkat e marketingut te vendoreve dhe kushtet per plotesimin e tyre.

- Realizon arritjen e çmimeve konkurruesetë blerjes.

- Sugjeron çmimet e shitjes dhe kryen procedurat përkatëse për administrimin e tyre.

- Kryen porositë për produkte tek furnitorët. Ndjek në sistemin e furnitorit statusin e porosisë.

- Njeh mirë sistemin e kodifikimit të produkteve.

- Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.

- Bashkëpunon me departamentin e importeve për hapjen e rregullt të kartelave në magazinë, emërtimin e rregullt dhe uniform të produkteve për shitje, kontrollin e çmimeve të importit, kostos, etj.

Kriteret per kandidate:

- Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike, Telekomunikacion apo te ngjashme;

- Eksperience e meparshme punë në ne fushen e teknologjise, se paku 2 vite.

- Njohuri te mirarrethprodukteve te Teknologjisë Informative, sidomos ne pjesen Switching, Routers, Firewall, Proxy, Security, LAN and WAN Design

- Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze ne shkrim dhe komunikim.

- Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese

Ju lutem te ceket pozita per te cilen aplikoni, ne subject!

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook