Register
X

Log in
X

Jobs

FTESE PER OFERTIM

6 ditë të mbetura

Social Media Spezialist (m/w)

22 ditë të mbetura

Zyrtarë/e e pronës

13 ditë të mbetura

Zyrtar ligjor

5 ditë të mbetura

Sekretar Ekzekutiv/Koordinator

12 ditë të mbetura

Senior Programme Officer, Media

13 ditë të mbetura

Chief of Communities Section

18 ditë të mbetura

Senior Project Officer

19 ditë të mbetura

Recepcionist

7 ditë të mbetura

Agjent

11 ditë të mbetura

INXHINIER TË NDËRTIMTARISË

2 ditë të mbetura

Jurist-e, Automekanik

10 ditë të mbetura

Agjent/e, Menaxher te shitjes

12 ditë të mbetura

Executive Assistant

10 ditë të mbetura

Shitës Ambulantiv

12 ditë të mbetura

MENAXHER I SHITJES (3)

26 ditë të mbetura

Pastrues/e (2)

12 ditë të mbetura

Senior Tax Consultant

4 ditë të mbetura

Senior Legal Associate

4 ditë të mbetura

Product Developer

1 ditë e mbetur

Kryeshef Ekzekutiv

11 ditë të mbetura

Ndihmes Magazinier

11 ditë të mbetura

Magazinier

11 ditë të mbetura
Advertising
Advertising