Si ta mbyllim suksesshëm një intervistë pune?

Përshtypja e parë që krijon tek njerëzit kur i takon për herë të parë është shumë e rëndësishme dhe mund të zgjasë shumë. E njëjta gjë ndodh kur largohesh, ju mund të përforconi atë përshtypje të parë të mirë që krijuat ose të shkatërroni të gjithë punën e mirë që keni bërë- njerëzit i mbajnë mend shumë mirë gjërat e fundit që keni thënë ose keni bërë.
Shpeshherë ndodh që kur mbaroni intervistën, ju ndjeheni të çliruar, situatë e cila ndikon sjelljen tuaj. Qëndroni të gatshëm derisa të jeni larguar nga vend i intervistës. Madje ju mund të përdorni minutat e fundit të intervistës për të rritur mundësitë tuaja për një përshtypje sa më pozitive.
Përshëndetja kur largoheni

 • Zakonisht është intervistuesi ai që sinjalizon fundin e intervistës.
Çfarë të bëni?
 • Qëndroni i ulur derisa intervistuesi të ngrihet.
 • Mblidhni gjërat tuaja, në mënyrë që të mos ketë pritje të pakëndshme kur të jesh gati për tu larguar.
Çfarë të thoni?
 • Lejoni intervistuesin të thotë “Mirupafshim” dhe më pas përgjigjuni.
 • Nëse ai/ajo nuk e bën i pari, atëherë merreni ju iniciativën.
 • Përshëndesni duke përdorur shprehje të tilla si “Kënaqësi që ju takova”.
 • Shtrëngoni duart. Nëse intervistuesi nuk e bën i/e pari, atëherë bëjeni ju i pari.
Duke u larguar nga zyra dhe ndërtesa..
 • Mbani një qëndrim profesional derisa të largoheni plotësisht nga ndërtesa. Edhe nëse nuk ka njerëz, mund t’ju vëzhgojnë me anë të kamerave.
 • Shmangni ndezjen e cigares menjëherë pasi largoheni nga zyra e intervistës.
 • Mos harroni të përshëndesni dhe falënderoni recepsionisten.
Çfarë nuk duhet të thoni?
 • “Shpresoj të dëgjohemi”
 • “Ju lutem mos harroni të më njoftoni për rezultatin”
 • “Më falni për vonesën”
 • “Shpresoj të gjeni personin e duhur” (Mbani mend që ju duhet të supozoni se jeni person i duhur, ky është imazhi që duhet të kultivoni).