Register
X

Log in
X

Jobs

Call Agent

Publish Date:27.08.2015
End Date:09.09.2015

Prizren

Call Agent

Publish Date:27.08.2015
End Date:09.09.2015

Pejë

Inxhinier Ndertimi Konstruktiv ose Hidroteknik

Publish Date:25.08.2015
End Date:08.09.2015

Prishtinë

Network Administrator (1), Teknik Operativ i Rrjetave (2)

Publish Date:24.08.2015
End Date:31.08.2015

Prishtinë

Infermier/e të Përgjithshëm/e (5)

Publish Date:24.08.2015
End Date:31.08.2015

Prishtinë

Zyrtar i lart për aktivitetet e prokurimit - furnizime (4)

Publish Date:21.08.2015
End Date:04.09.2015

Prishtinë

Zyrtar i lartë për punë profesionale të Kuvendit Komunal

Publish Date:21.08.2015
End Date:31.08.2015

Viti

Mesimdhenes/e (34), Edukatore (2), Punëtor ndihmës (5)

Publish Date:21.08.2015
End Date:04.09.2015

Prizren