Register
X

Log in
X

Jobs

SHITËS/E

Publish Date:06.03.2015
End Date:20.03.2015

Gjakovë

Pёrfaqёsues Mjekёsor

Publish Date:05.03.2015
End Date:10.03.2015

Deçan
Gjakovë
Istog
Klinë
Pejë
Prizren

Inspektor për derivate të naftë dhe gaz

Publish Date:05.03.2015
End Date:11.03.2015

Prishtinë

Zyrtar i lartë për infrastrukturën elektronike

Publish Date:05.03.2015
End Date:11.03.2015

Prishtinë

Prishtinë

Udhëheqës i Divizionit të Politikave Minerare

Publish Date:05.03.2015
End Date:11.03.2015

Prishtinë

Prishtinë

Senior Human Rights Adviser, Security Monitoring Section

Publish Date:05.03.2015
End Date:24.03.2015

Prishtinë