Register
X

Log in
X

Jobs

Zyrtar i lartë për Noterinë dhe Përmbarimin Privat

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë

Përkthyes Shqip – Anglisht dhe anasjelltas

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë

Përkthyes Shqip – Serbisht dhe anasjelltas

Publish Date:30.10.2014
End Date:13.11.2014

Prishtinë

Zyrtarë i lartë për koordinim të politikave

Publish Date:29.10.2014
End Date:12.11.2014

Prishtinë

Prishtinë

TEAM LEADER / Supervisor

Publish Date:28.10.2014
End Date:10.11.2014

Prishtinë

ZYRTAR PËR INTEGRIME EVROPIANE

Publish Date:28.10.2014
End Date:10.11.2014

Viti