Register
X

Log in
X

Jobs

Stomatolog(e), Asistente stomatologjike

Publish Date:27.11.2014
End Date:07.12.2014

Prishtinë

Zëvendësues - Auditor i Performancës (2)

Publish Date:27.11.2014
End Date:12.12.2014

Prishtinë

Zëvendësues - Auditor i Rregullsisë (2)

Publish Date:27.11.2014
End Date:12.12.2014

Prishtinë

Zyrtar për Raportim të Transparencës Komunale

Publish Date:27.11.2014
End Date:05.12.2014

Prishtinë

Recepsioniste (5), Arkëtare (5)

Publish Date:27.11.2014
End Date:08.12.2014

Prishtinë

Shitëse në Sallon

Publish Date:27.11.2014
End Date:26.12.2014

Fushë Kosovë

Operational and Activity Manager

Publish Date:27.11.2014
End Date:08.12.2014

Prishtinë

Prishtinë

Director

Publish Date:27.11.2014
End Date:17.12.2014

Prishtinë