Register
X

Log in
X

Jobs

Agjent i shitjes

Publish Date:18.04.2014
End Date:30.04.2014

Prizren

PËR LICENSIM TË QENDRËS RINORE PUBLIKE

Publish Date:18.04.2014
End Date:01.05.2014

Malishevë

Zyrtar për komunitetin Ashkali

Publish Date:18.04.2014
End Date:30.04.2014

Vushtrri

Zyrtar i gjendjes civile

Publish Date:18.04.2014
End Date:30.04.2014

Vushtrri

Arkitekt

Publish Date:18.04.2014
End Date:30.04.2014

Vushtrri

Menaxher i Shitjes në Teren

Publish Date:18.04.2014
End Date:18.05.2014

Fushë Kosovë

National Communications Expert (National Consultancy)

Publish Date:18.04.2014
End Date:29.04.2014

Prishtinë

Mësimëdhës në lënden e Biologjisë

Publish Date:18.04.2014
End Date:24.04.2014

Deçan

Mësimdhënës të lëndës së Gjuhës Angleze

Publish Date:18.04.2014
End Date:23.04.2014

Deçan