Register
X

Log in
X

Jobs

Mjeshtër

Publish Date:28.07.2015
End Date:06.08.2015

Prishtinë

Prishtinë

Prishtinë

Punëtor Sporteli, Ekzekutues (8)

Publish Date:27.07.2015
End Date:08.08.2015

Prishtinë

Zyrtar/e për financa dhe buxhet

Publish Date:27.07.2015
End Date:07.08.2015

Rahovec

Mësimdhënës (58)

Publish Date:27.07.2015
End Date:06.08.2015

Skenderaj

Asistent/e ekzekutiv/e

Publish Date:27.07.2015
End Date:05.08.2015

Prishtinë

Prishtinë