Register
X

Log in
X

Jobs

Zyrtar i Lartë për Trajnim dhe Zhvillim

Publish Date:01.12.2015
End Date:15.12.2015

Prishtinë

Senior Democratization Officer

Publish Date:30.11.2015
End Date:17.12.2015

Gjilan
Pejë

Zyrtar per Mireqenie Sociale

Publish Date:30.11.2015
End Date:10.12.2015

Skenderaj

Drejtor i Qendres per pune sociale

Publish Date:30.11.2015
End Date:08.12.2015

Skenderaj

Frizer/e për femra dhe meshkuj

Publish Date:26.11.2015
End Date:07.12.2015

Mitrovicë

Agjent i Shitjes

Publish Date:26.11.2015
End Date:04.12.2015

Gjakovë

Recepcioniste

Publish Date:25.11.2015
End Date:02.12.2015

Prishtinë

Community Policy Officer/Return

Publish Date:25.11.2015
End Date:10.12.2015

Prishtinë

Senior Democratization Officer

Publish Date:25.11.2015
End Date:11.12.2015

Mitrovicë